اخبار برگزیده

جنگ افزار نظا می ....

 
  تانک جدید روسیه بنام «ترمیناتر3»

نشریه The National Interest  امریکائی مقاله را نشر نمود و در آن ناتو را هوشدار میدهد که باید از سلاح جدید روسی هراس داشته باشند.

نشریه مینوسید: موضوع بحٍث ماشین محاربوی حمایتی تانک ها در میدان جنک است که ب م پ ت «ترمیناتر3» یاد میشود و آن در چوکات تانک جدید ت14 «ارماتا» ساخته شده است.

صنعت نظامی روسیه در چوکات ت14 چندین نوع ترانسپورت و ماشین محاربوی را ساخته است که ب م پ ت «ترمیناتر3» برای حمایت از تانک های تعرضی در میدان نبرد و نقاط دشوار برای نیرو های پیاده میباشد.

گفته میشود که خصائیل تخنیکی این تانک هنوز افشا نشده است و امریکا تا کنون چنین تخنیک را در دسترس خود نداد و در جهان هم بی نظیر میباشد.

ماشین محاربوی فوق الذکر، زره مجهز با الات حسگر و سیتم قوی و فعال دفاعی میباشد. میتوان با اطمینان گفت که «این تانک — میر میدان جنگ است».

 


جنگ افزار نظا می ....

جنگ افزار نظا می ....

جنگ افزار نظا می ....

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها